Centrum sociálnych služieb obce Papradno

Centrum sociálnych služieb obce Papradno, č.12, 018 13 Papradno je kombinované zariadenie poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby svojim klientom. Je zariadením s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov (s duševnými chorobami a poruchami správania).

Skladá sa z dvoch častí:

  • zariadenia pre seniorov (domov dôchodcov)
  • domova sociálnych služieb

Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.